برای رهایی از آلرژی، کم هزینه کنید

پیشگیری از بیماری های تنفسی و سرماخوردگی

شستشوی بینی با آب و نمک طبی به شما کمک کند تا از دست عوامل آلوده و
بیماری زا که به داخل بینی راه یافته اند خلاص شوید.

طراحی و ساخت این محصول دانش بنیان بر اساس نیازسنجی تعداد بسیار زیاد
بیماران مراجعه کننده به مراکز فوق تخصصی آلرژی در نقاط مختلف کشور
در طی چندین سال صورت گرفته است.

بینی پاک قوری شستشوی بینی پاک نمک شستشوی بینی پاک نمک شستشوی بینی پاک

بینی پاک چیست؟

بینی پاک وسیله ای برای شستشوی بینی و سینوس از آلودگیهای محیطی است.

سرما خوردگی

حداقل روزی یک بار استفاده از ست شستشوی بینی پاک مزایای زیر را به همراه دارد:
- مخاط را رقیق میکند
- ترشحات پشت حلق را کاهش میدهد
- باکتری های بینی را پاک میکند

آسم و بیماری های مزمن تنفسی

حدود ۸۰ درصد بیماران آسم و برونشیت مزمن بطور همزمان مبتلا به آلرژی بینی و سینوزیت هستند.

ست شستشوی "بینی پاک" با کنترل علایم بینی و سینوس سبب بهبود قابل توجه علایم ریوی میشود و مصرف داروهای ریوی و نیاز به مراجعات پزشکی را کاهش میدهد.

سینوزیت حاد، مزمن و پولیپ بینی

مخاط و ترشحات بینی و سینوس را پاک میکند.
به راحتی قابل انجام است و هیچ عارضه ای به همراه ندارد.

مصرف روزانه آن برای کنترل مطلوب سینوزیت توصیه میشود.

بزرگی لوزه سوم

- کاهش ترشحات بینی و پشت حلق
- کاهش باکتری و ویروس های حفره بینی و لوزه ها
- باز نگهداشتن مطلوب راه های هوایی فوقانی

بدون نیاز به جراحی، باعث کنترل مطلوب لوزه سوم و کاهش بار مراجعات پزشکی و مصرف دارو میشود.

پیش و پس از اعمال جراحی

درد و عوارض پس از جراحی کاهش پیدا میکند و در طولانی مدت احتمال عود بیماری بسیار کاهش خواهد یافت.

استفاده از بینی پاک = رضایت از جراحی بینی

تنفس ماسب در رشته های ورزشی

تنفس از راه بینی و تصفیه مداوم هوای استنشاقی که باعث بازده مناسب فعالیت های ورزشی میشود.

بهترین گزینه برای ورزشکاران به خصوص شناگران

آلرژی های فصلی و دایمی بینی

با کاهش قابل توجه ذرات آلرژی زای جمع شده در بینی و سینوس ها شما را از مصرف مداوم و فراوان دارو های ضد آلرژی بی نیاز میکند.

آلودگی هوا و آلرژی های شغلی

یک روز تنفس در هوای آلوده آسیب های فراوانی را به راه های تنفسی شما میزند.
با شستشوی مناسب روزانه بینی:
- بهتر نفس بکشید
- شادابی را تجربه کنید
- از بیماری های تنفسی پیشگیری کنید

لیست داروخانه ها

علاوه بر خرید آنلاین، امکان تهیه "بینی پاک" از داروخانه های همکار امکانپذیر است.

لیست داروخانه ها
1
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
*
0 0
#

نیاز به راهنمایی دارید؟

جهت ارتباط و کسب اطلاعات مورد نیاز، پیگیری خرید و یا ارسال نظرات و پیشنهادات خود می توانید از طریق تلفن زیر با ما تماس بگیرید:

همچنین میتوانید از طریق فرم "پشتیبانی آنلاین" با ما در ارتباط باشید:

پشتیبانی آنلاین
۱۱۸۵۱ شماره مجوز بهداشتی تولید قوری
۳۶/۱۰۷۵۱ شماره مجوز بهداشتی تولید نمک شستشو