درباره ما

شرکت تندرستی پایدار پاک بنیان در راستای سلامت روز افزون مردم ایران زمین در زمینه تنفسی سالم با بینی پاک اقدام به ساخت و ارائه محصولی برای شستشوی بینی با نام "بینی پاک" نموده است.
لذا با عنایت به اینکه بر طرف نمودن مشکلاتی چون سرماخوردگی، سینوزیت حاد و مزمن و پولیپ بینی، پیش و پس از اعمال جراحی بینی و سینوس، آلرژی های فصلی و دائمی بینی، آسم و بیماریهای مزمن تنفسی، بزرگی لوزه سوم، تنفس مناسب در رشته های ورزشی گوناگون و مقابله با اثرات سو آلودگی هوا و ریز گردها و آلرژیهای شغلی از دغدغه های ذهنی ما در این مجموعه بوده است ما را بدان واداشت تا با ساخت این وسیله جهت شستشوی راحت تر بینی و بدون داشتن درد در مناطق گوش و سر در بیماران اقدامی کرده باشیم.