درباره ما

آلرژی‌های تنفسی نقش قابل توجهی در کاهش کیفیت زندگی و افزایش بار بیماری‌ها دارند. آغاز فرآیند بیماری در آلرژی بینی و آسم با ورود ذرات معلق هوا، گرده گیاهان، ویروس‌ها، میکروب‌ها و قارچ‌ها به بینی و گلو و ته‌نشین شدن آنها در بافت پوششی تنفسی است.