• آب بینی پاک جوشیده شده است بنابراین نسبت به سرم شستشو که قبلاً باز شده بسیار تمیزتر است.
• بر خلاف سرم شستشو که به راحتی قابل گرم کردن نیست ، محلول بینی پاک هنگام مصرف ولرم است به همین دلیل در هنگام استفاده آرامش مطلوبی را تجربه می کنید و بینی و سینوس را تحریک نمی کند.
• مطابق با توصیه های پزشکی مبتنی بر شواهد که به منظور اثر مطلوب بهتر است حجم محلول شستشوی بینی در هر نوبت حداقل 200 سی سی باشد حجم قوری بینی پاک 240 سی سی طراحی شده است.
• بر اساس پزشکی مبتنی بر شواهد توصیه شده است که هنگام شستشو محلول با فشار وارد بینی نشود تا میکروب ها وارد سینوس ها و گوش ها نشوند بدین منظور درپوش محکم و سوراخ ریز تعبیه شده روی درپوش بینی پاک سبب حداقل فشار ممکن در جریان شستشو می شود که این مزیت هنگام شستشو با سرنگ یا وسایل شستشوی پمپاژی ممکن نیست.
• همه بسته بندی های نمک های بینی پاک وارد چرخه طبیعت می شود تا آلودگی محیط زیست نداشته باشیم.
• استفاده از نمک های بینی پاک نسبت به سرم شستشو بسیار مقرون به صرفه تر است (هر بسته نمک معادل 8 تا 10 لیتر سرم شستشو است) و حمل و نقل و نگه داری آن بسیار ساده تر است.